"אני מעודד סוחרים למכור לקטינים"
גלעד שלמור ודורון הרמן