"תוך שבוע שתי הסבתות שלי נפטרו, אין לי כבר דמעות מרוב בכי"
שיחות לילה