"8 שנים האדם משמש כיועץ מדיני באופן פרטי - זה פסול!"
בן כספית ואריה אלדד