"הרבה נפגעי עבודה נותרים מחוץ למעגל הפיצויים"
גבי גזית