"אני רוצה להביא מלחמה עולמית, מיצינו את השלום"
מועדון ארוחת הבוקר