"אין אפשרות לרוב המוזקאים להיות מושמעים"
איפה הכסף