"יש לכם אג'נדה לתעתע בעם. כל היום רק ביביביביבי"
זהבי עצבני