"את עדיין בדבר הזה שגבר ואישה ביחד?"
מועדון ארוחת הבוקר