חתיכת היסטוריה - מתי נוסד חוק חינוך חינם?
איפה הכסף