"אני רואה ברכישת דירה בתוכנית עבורך כסכנה"
אלון גל