"אני לא זוכר מה אמרתי אבל זה לא היה משהו טוב"
מועדון ארוחת הבוקר