"הוציאו כפתור מטלפון, זו סיבה לכותרת ראשית?!"
מועדון ארוחת הבוקר