האם אנחנו יכולים לרפא את עצמנו ללא תרופות?
ורדה רזיאל ז'קונט