"אני לא מרגישה שאני צריכה לרדוף אחרי עצמי"
איריס קול