"הוא כתב שאני מבצע מעשים מגונים בילדיי"
ניסים משעל