תכנית ריאלטי חדשה מתעדת מתנדבים בקיבוץ?
בן כספית ואריה אלדד