"במוזיאון נדלקו על השם 'כובע טמבל'"
בן כספית ואריה אלדד