"אין לו כל ערך מבחינה סגנונית"
בן כספית ואריה אלדד