"הדרך הנכונה היא תמיד איפשהו באמצע"
ד"ר מאיה רוזמן