"זוכרים מה קרה לפני שנים אבל לא מה קרה בבוקר"
פרופ' רפי קרסו