"עדות המזרח לא עברו שואה? רק הם?"
מועדון ארוחת הבוקר