'החוק הצרפתי': בסיס למשילות או עניין פרסונלי?
ניסים משעל