"היונים תמיד מזכירות לי את הוויכוחים שלך ושל יוני הללי"
זהבי עצבני