"משרד העבודה והרווחה פשוט לא עושה שום דבר!"
גבי גזית