"המשרד אמור לטפל בנשים מוכות ולא מקבל תקציב ראוי"
גבי גזית