"שי, אני לא אחת המרואיינות שאתה משתיק!"
מועדון ארוחת הבוקר