"כשהקימו את המדינה למלה 'פועל' היה ערך"
זהבי עצבני