"אני מתביישת שאני נאלצת להלחם על שקל וחצי!"
איפה הכסף