"זה נראה לך כמו סצנה שלקוחה מהסנדק"
גלעד שלמור ודורון הרמן