"כל דבר שהוא לא שקט מוחלט לא מקובל עלינו!"
אילה חסון