עורך דינו של דוד ביטן על התקופה הקשה שעוברת על מרשו
ניסים משעל