"הגלובליזציה פגעה קשות בתעשייה הישראלית"
איפה הכסף