"ככל שנרחיב את היריעה נפסיק להיות עם יהודי"
ניסים משעל