"ההתמחות של הקואליציה היא עיוות המציאות"
רוני דניאל