"לא יודע, סטטיק אמר שנעשה את זה ככה"
מועדון ארוחת הבוקר