האם בשנה הבאה נצליח להגשים את המטרות שלנו?
איפה הכסף