"הוכחנו שאנחנו לא דבר חולף ושנמשיך לשתות לכם את הזמן"
איריס קול