"הם הולכים הביתה לתנאים פנסיוניים כאילו לא קרה כלום"
אילה חסון