הגיל שכדאי להתחיל? הגיל שכדאי להפסיק
פרופ' רפי קרסו