כשלאחרים יש ולי אין - איך מתמודדים עם קנאה?
ורדה רזיאל ז'קונט