האם למיכל הקטנה באמת יש אלף חברים קרובים?
מועדון ארוחת הבוקר