"מדובר במדינות בעלות תרבות עסקית מושחתת"
איפה הכסף