"עבור כל 'לא' שאומרים, מקבלים 'לא' בריבוע מהיקום"
בראייה אחרת