ח"כ גליק מגיב לדברי הרב אבינר נגד שירות משותף
בן כספית ואריה אלדד