לא לומדים שצה"ל ירדוף עד שהמחבלים יתנו את הדין
בן כספית ואריה אלדד