"מקומם אותי שהיא יושבת בכלא על התנגדות לכובש"
ניסים משעל