"שר הביטחון אינו אחראי על התכנים של גלי צה"ל"
ניסים משעל