"אני אשמח לשבת על גג בטרבלינקה ולראות את עמוס עוז מתפוגג כעשן"
מועדון ארוחת הבוקר