"הלוואי הייתה התגייסות עבור הנכים כמו שיש עבור הפליטים"
זהבי עצבני