"חיים הכט - אתה שקרן. הרסת לי את החיים!"
מועדון ארוחת הבוקר